Honlapunkon tájékoztatjuk az érdeklődőket a társasházi közösköltség-tartozások általunk ajánlott beszedésének főbb szempontjairól és általában a követeléskezelés folyamatáról, ismertetjük a társasházak számára kidolgozott konstrukciónkat és letölthetők megbízási és engedményezési szerződésmintáink.

E menüpontban külön kigyűjtöttük azokat a főbb kérdéseket, amelyek a fentiek kapcsán tapasztalataink szerint felmerülnek.

Gyakori kérdések

Egyértelműen jó. Sőt szinte az egyetlen lehetőség arra, hogy a lehető legjobban jöjjön ki a társasház abból a helyzetből, ha vannak a házban lakástulajdonosok/bérlők, akik tartósan, esetleg notóriusan nem fizetik a közös költséget.

Ráadásul szerencsés is professzionális követeléskezelő Társaságunkra bízni a tartozás behajtását a nemfizető lakóktól, hiszen így

  • a társasházat nem terhelik a követelés behajtásakor szükségszerűen felmerülő költségek, mivel azokat teljeskörűen mi finanszírozzuk;
  • az előzetes vizsgálat alapján általunk behajthatatlannak vagy csak veszteséggel behajthatónak minősített követeléseket ugyan nem vesszük át, ám a tőlünk kapott információ alapján a társasház dönthet úgy, hogy ő sem vág bele ezek behajtásába, ami révén szintén megtakaríthat behajtási költségeket;
  • a követeléskezelés minden szereplőjével, de különösen a tartozást felhalmozó lakókkal történő kapcsolattartás is a mi feladatunk és felelősségünk lesz.

Bárki nem lehet, hanem csakis az lehet, legyen az szervezet vagy cselekvőképes személy, akit a társasház erre felhatalmazott. Határozatképes közgyűlés többségi határozata szükséges ugyanis ahhoz, hogy közös képviselő, követeléskezelő cég vagy akár bármelyik lakó, illetve bárki más cselekvőképes személy megbízást adjon a társasház tartozásainak behajtására. A megbízott a kapott felhatalmazás keretében szerződést köthet például követeléskezelő faktorcéggel, a követeléskezelési folyamat során azzal egyeztethet és a faktorral közösen meghozhatja a szükséges döntéseket.

Nem. Társaságunk a követelések átvétele előtt minősíti azokat és az előminősítés során kiszűri a behajthatatlan vagy csak veszteségesen behajtható tartozásokat. Vagyis csak azon tartozások behajtását vállaljuk el, amelyek a társasház számára csaknem biztosan bevételt eredményeznek.

Természetesen van. Ezeket a költségeket azonban Társaságunk teljeskörűen magára vállalja.

A társasháztól – annak megbízottjától – előzetes bevizsgálásra átvesszük a társasház által felajánlott hátralékos követelések minden releváns adatát, maximálisan figyelve az adatvédelmi törvény előírásaira. A bevizsgáláshoz szükséges adatok:

  • az adós/ok neve, egyéb személyi adatai;
  • az érintett albetét helyrajzi száma, pontos címe;
  • a tartozás aktuális összege (tőke, kamat, egyéb járulékos költség megosztásban);
  • a fizetési késedelem időtartama (hány hónap elmaradása van az adósnak);
  • a legrégebbi elmaradást mutató hónap;
  • a társasháznak az adósság behajtásával kapcsolatos eddigi intézkedései (volt-e fizetési felszólítás, ügyvédi megbízás, terhelés az adós/ok tulajdonát képező ingatlan tulajdoni lapján stb.).

Társaságunk az előminősítés eredményéről tájékoztatja a megbízottat.

Ha a megbízott élni kíván a Faktor-Ring Zrt. által felkínált követeléskezelési vagy értékesítési lehetőségekkel, akkor szerződést kötünk egymással.

Társaságunk levélben megkeresi az adósokat adategyeztetés és a behajtási folyamatra vonatkozó tájékoztatás céljából.
Azon adósoknak, akiktől azt a tájékoztatást kapjuk, hogy fizetési nehézségeik továbbra is fennállnak, alternatív fizetési, illetve fizetéskönnyítési lehetőségeket kínálunk fel.

Amelyik adós e lehetőségekkel nem kíván élni avagy elzárkózik még attól is, hogy felvegye velünk a kapcsolatot, azzal szemben elindítjuk a formális behajtási folyamatot.

Az adósoknak mindaddig biztosítjuk adósságuknak – a végrehajtási eljárásnál relatíve kedvezőbb feltételekkel történő – rendezését, amíg ügyük végérvényesen a végrehajtóhoz nem kerül. Ezt követően az eljárás a végrehajtással folytatódik tovább.

A társasháznak a szerződés aláírása után nincs különösebb teendője. A társasházi megbízottat, vagyis a mi megbízónkat rendszeresen tájékoztatjuk az ügyek aktuális állásáról, státuszáról, de a társasházi megbízott bármikor – előzetes igénybejelentést követően – kérhet és kap tájékoztatást (riportot) a követeléskezelési rendszerünk társasházat érintő adatbázisából.

Problémamentes esetben a társasház leghamarabb 190 nap alatt jut a pénzéhez. A tényleges időtartamot azonban előre nem lehet pontosan meghatározni, mert nagyban függ az adósi magatartástól, a követeléskezelési folyamat időtartama alatt esetleg bekövetkező törvényi változásoktól, az időszakos rendelkezésektől (pl. moratóriumok), a végrehajtási folyamat bármilyen okkal történő elhúzódásától.

Társaságunk közreműködési díját a társasház mindig csak a számára már behajtott összegből fizeti meg.

Bemutató

Várjuk jelentkezését!

Hívjon, írjon emailt,

minden felvilágosítást megkap tőlünk!

Merth László

Faktor-Ring Zrt.
Mobil: +36-30-966-5720
Email: laszlo.merth@gmail.com

Vitári Jenő

Vitári Ügyvédi Iroda
Mobil: 06-20-398-3116
Email: office@vitari.hu

Ruip Zsófia

Solventis Kft.
Mobil: 06-20-910-1103
Email: solventis@solventis.hu